Згідно з Common European Framework of Reference for Languages існує 6 рівнів володіння іноземною мовою (levels of foreign language proficiency)і 3 між-рівні (‘plus’ levels): A1, A2, B1, B2, C1, C2; A2+, B1+, B2+. Схема рівнів володіння мовою робить можливим  визначення мовної кваліфікації для академічної мобільності, оскільки її розроблено на основі емпіричних досліджень і широкого вивчення цього питання. Більше про Common European Framework of Reference for Languages і визначення мовних рівнів на сайті Ради Європи за посиланням https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages

Що таке рівень В2?

На цьому рівні необхідно розуміти основні ідеї складного тексту конкретної або абстрактної тематики, з технічною або іншою фаховою інформацією, читаючи або слухаючи його.  Окрім цього потрібно вміти вільно спілкуватися, писати твори на різноманітні теми, висловлюючи та обґрунтовуючи свої погляди, аргументувати переваги та недоліки, і таке інше.

Що таке іспит B2 First?

Іспит складається з 4 частин і за умови успішного результату визначає рівень В2

 

  • Читання і граматично-лексична компетенція (Reading and Use of English) (1 година 15 хв.)
  • Розуміння різних типів текстів: художня література, газети і журнали. Володіння граматичними і лексичними структурами.
  • Письмо (Writing) (1 година 20 хв.)
  • Написання двох творів (лист, звіт, рецензія, аргументативна творча робота).
  • Аудіювання (Listening) (40 хв.)
  • Розуміння різних типів текстів на слух: новини, презентації, щоденні розмови.
  • Усне спілкування (Speaking) (14 хв на пару)
  • Вміння ефективно спілкуватися із співрозмовником.

Більше на сайті Cambridge Assessment English за посиланням https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/first/