Згідно з Common European Framework of Reference for Languages існує 6 рівнів володіння іноземною мовою (levels of foreign language proficiency)і 3 між-рівні (‘plus’ levels): A1, A2, B1, B2, C1, C2; A2+, B1+, B2+. Схема рівнів володіння мовою робить можливим  визначення мовної кваліфікації для академічної мобільності, оскільки її розроблено на основі емпіричних досліджень і широкого вивчення цього питання. Більше про Common European Framework of Reference for Languages і визначення мовних рівнів на сайті Ради Європи за посиланням http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Cadre1_en.asp

Що таке рівень В2?

На цьому рівні необхідно розуміти основні ідеї складного тексту конкретної або абстрактної тематики, з технічною або іншою фаховою інформацією, читаючи або слухаючи його.  Окрім цього потрібно вміти вільно спілкуватися, писати твори на різноманітні теми, висловлюючи та обґрунтовуючи свої погляди, аргументувати переваги та недоліки, і таке інше.

Що таке іспит FCE?

Іспит складається з 4 частин і за умови успішного результату визначає рівень В2

  1. Читання і граматично-лексична компетенція (Reading and Use of English) (1 година 15 хв.)

Розуміння різних типів текстів: художня література, газети і журнали. Володіння граматичними і лексичними структурами.

  1. Письмо (Writing) (1 година 20 хв.)

Написання двох творів (лист, звіт, рецензія, аргументативна творча робота).

  1. Слухання (Аудіювання) (Listening) (40 хв.)

Розуміння різних типів текстів на слух: новини, презентації, щоденні розмови.

  1. Усне спілкування (Speaking)

Вміння ефективно спілкуватися із співрозмовником.

Більше на сайті Cambridge ESOL за посиланням http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/