jordan

Academic Writing Course
Jordan, R. R.
Harlow: Longman
1996
Цей дуже популярний курс англомовного академічного письма, що витримав декілька видань, призначений для студентів, що бажають отримати вищу освіту англійською мовою. Підручник присвячено основам письма. Він охоплює низку тем таких, як написання описів, розповіді про процеси та події, наведення прикладів, контрастних аргументів, обговорення даних, їх інтерпретація тощо. Книга також містить багато зручних у користуванні додатків, що представляють головні правила правопису, пунктуації та бібліографічних посилань. Підручник можна рекомендувати усім, хто хоче сформувати навички англомовної писемної комунікації незалежно від обраної дисципліни.

SWALES_2_ED1

Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. – Second Edition
Swales J.M., Feak C.B.
Ann Arbor: Univ. of Michigan Press
2004
This second edition of Academic Writing for Graduate Students has been modified and enhanced by including some new tasks, covering a wider range of disciplines, and discussing current writing practices. The book benefited from a better structural design and format. As the previous edition, it employs a rhetorical approach and maintains a strong linguistic focus, extremely important for nonnative writers.

bjork

Academic Writing: A University Writing Course
Björk, L., Räisänen C.
Lund: Studentlitteratur
1997
Теоретичною основою цього підручника, написаного шведськими фахівцями у галузі прикладної лінгвістики, є розуміння письма як когнітивної діяльності, необхідної для успішного вивчення різних дисциплін. Підручник пропонує курс письма, що охоплює усі провідні англомовні наукові жанри, у тому числі наукову статтю, а також деякі види ділового листування. Він приділяє значну увагу читанню есе та статей, що сприяє формуванню аналітичного мислення, необхідного для успішного написання наукових текстів. Робота з підручником також підвищує загальну мовну компетенцію користувачів.

yakhontova

English Academic Writing for Students and Researchers 
Yakhontova T.
L’viv: L’viv University Press
2002
English Academic Writing for Students and Researchers is the first textbook on academic writing published in Ukraine. It has been designed for both Ukrainian graduate students and mature scholars interested in developing research writing skills in English. The book follows a genre-based approach by providing insights into the structure, rhetoric, and style of such vehicles of academic communication, as summaries, research papers, journal abstracts, conference abstracts, reviews, grant proposals, curriculum vitae, and several types of academic correspondence, including e-mail. The textbook is based on authentic material and contains 100 tasks with answers provided in a separate section. This feature as well as a comprehensive index and glossary of major academic writing terms makes the book suitable for both classroom application and individual use.

swales3

English in Today’s Research World: A Writing Guide
Swales J.M., Feak C.B.
Ann Arbor: Univ. of Michigan Press
2000
This another textbook by Swales and Feak is a sequel to Academic Writing for Graduate Students. It is also designed for nonnative speakers, this time for junior scholars or graduate students of an advanced level. The book continues the same genre-oriented tradition focusing on such text-types, as the conference abstract, poster, literature review, dissertation abstract, curriculum vitae, fellowship applications, letters of recommendation, and academic correspondence. The textbook pays considerable attention to the analysis of academic texts produced by nonnative learners: for example, it provides a thorough rhetorical and linguistic interpretation of the conference abstract written by a Ukrainian researcher in applied linguistics. The textbook can be viewed as a must for international researchers wishing to master norms and conventions of English academic communication.

reinhart

Giving Academic Presentations
Reinhart, S.
Ann Arbor: Univ. of Michigan Press
2002
This concise yet comprehensive textbook has been written primarily for nonnative speakers of English who wish to become effective presenters on academic topics. It teaches all necessary skills beginning with choosing an appropriate topic, designing accompanying visuals and structuring a presentation in a problem-solution format. The textbook also focuses on pronunciation and gestures as parts of a successful academic presentation. The strongest merit of this book is its task-based character, which makes it suitable for intensive classroom application. Ukrainian learners ranging from students to mature researchers may find useful information in this tightly focused course.

weisberg1

Writing up Research: Experimental Research Report Writing for Students of English 
Weissberg R., Buker S.
Englewood Cliffs, N. J.: Prentice Hall
1990
This textbook provides a tightly focused explanation of the structure of research reports. The use of various visuals facilitates better comprehension of the important structural elements of this widespread research genre.

Obkladynka_Ivash

Англійська мова для розвитку фахових знань з лінгвістики: навчальний посібник
Ольга Іващишин
Львів : ЛНУ імені Івана Франка
2011
Навчальний посібник призначено для викладання фахової англійської мови студентам старших курсів та магістрам філологічних факультетів. Він також може бути корисним для аспірантів університетів. Модель навчання, передбачена в посібнику, відповідає сучасним тенденціям створення навчального середовища. Завдання посібника – розвиток лінгвістичної компетенції, знань термінологічного апарату та особливостей міжкультурної комунікації, навичок усного та письмового наукового мовлення з метою підготовки випускника університету до майбутньої роботи у царині лінгвістики та освіті в умовах глобалізованого світу, де англійська мова є не лише засобом міжнародного спілкування, але й умовою фахового зростання.


Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills 
Swales J.M., Feak C.B.
Ann Arbor: Univ. of Michigan Press
1994
Ця книга є відомим у світі підручником для майбутніх вчених, які хочуть вдосконалити навички англомовного наукового письма. Вона побудована на сучасній жанровій концепції, що приділяє значну увагу цілям текстів, їх загальній структурі та організації. Підручник розглядає, наприклад, створення текстів таких жанрів, як реферати, рецензії, наукові статті та анотації. Він також приділяє значну увагу стратегіям письма, що дозволяють авторам позиціонувати себе як гідних членів своїх наукових спільнот. Хоча увага авторів зосереджена переважно на риториці наукового спілкування, у книзі висвітлені також різні мовні моменти. розподілені по усіх восьми розділах. У підручнику є три додатки, присвячені вживанню артиклів, латинських виразів та електронній пошті. Цей підручник можна рекомендувати усім тим, хто хоче брати участь у міжнародному науковому житті.