Львів, 29 березня 2013 року

Львівський національний університет імені Івана Франка,

вул. Дорошенка 41

11.00-12.00

Реєстрація (вул. Дорошенка 41, ауд. 85)

12.00

Пленарне засідання

12.00-12.10 Яхонтова Т.Центр англомовної академічної комунікації: напрями та етапи діяльності
12.10-12.25 Яхонтова Т., Калужна Г., Фітьо Т. Проект LIDHUM: філософія, цілі, завдання
12.25-12.40 Добропас І. До проблеми формування навичок письмової мови у студентів філософського факультету
12.40-13.25 Виступи почесних гостей конференції представників гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка
13.25-13.45

Перерва на каву

Секція 1 (ауд. 85)

Зміст і види письмової діяльності на заняттях з гуманітарних дис-циплін

(голова Т. Яхонтова)

Секція 2 (ауд. 78)

Особливості навчання різних видів англомовного письма

(голова О. Іващишин)

13.45-13.55 Боднар. І. Освітньо-пізнавальна функція письма Гораль Н.Міждисциплінарний підхід до вивчення іноземних мов у світлі Болонських рішень
13.55-14.05 Калужна Г., Фітьо Т.Проект LIDHUM: опитування студентів та викладачів Письмо та його роль у вищій освіті” Дацько Ю. Ефективність використання диктантів у навчанні орфографії англійської мови
14.05-14.15 Маркелова С., Фітьо Т. Наукове письмо для аспірантів та молодих науковців: із досвіду проведення семінарів з аналізу жанру кандидатської дисертації Дейчаківська О.Критерії оцінювання письмових завдань
14.15-14.25 Оршинська Т. Піктограми та ідеограми у сучасному медійному дискурсі Іващишин О., Кащишин Н.Розвиток письмових навичок студентів на заняттях з фахової англійської мови
14.25-14.35 Польова З. Методологічні орієнтири до написання компаративного соціологічного дослідження Козолуп М.Підготовка студентів природничого напрямку до академічного спілкування у програмах вищих навчальних закладів США)
14.35-14.45 Федина В. Особливості навчання студентів східного письма (на прикладі арабського і турецького) Максимук В. Роль і місце письма у вищий школі (досвід викладання

14.45-14.55

Яценко А., Яценко Г. На кожен засіб масової інформації – свій правопис, або чому немає порядку в сучасній мовній ситуації в Україні Сологуб Л., Лозинська А.Використання шаблонів у процесі навчання письма