29 березня 2013 року
м.  Львів 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-методичній конференції„Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін”,яка відбудеться 29 березня 2013 року у нашому університеті.

На конференції планується обговорення таких питань:

  • письмо як вид когнітивної діяльності;
  • роль письма у вищій освіті у контексті Болонського процесу;
  • жанри академічної письмової комунікації;
  • критерії оцінювання письмових завдань;
  • шляхи і методи розвитку навиків письма українською та іноземними мовами у студентів гуманітарних дисциплін;
  • перспективи створення центрів науково-академічної комунікації, їх завдання та потенційне місце в структурі українських університетів.

Запрошуємо до участі викладачів гуманітарних дисциплін нашого університету.

Робоча мова конференції ‒ українська. Тези доповідей (300 слів) та реєстраційну форму надсилайте на електронну адресу t.yakhontova@lnu.edu.ua до 7 березня 2013 року. Оплату організаційного внеску (50 гр.) просимо здійснювати під час реєстрації на конференції.

Адреса Організаційного комітету конференції:

Центр англомовної академічної комунікації
вул. Дорошенка 41, кім. 74
тел.: 097-589-6692
ел. пошта: t.yakhontova@lnu.edu.ua

Завантажити анкету учасника