З 14 по 16 вересня 2017 року на березі озера Світязь успішно пройшла Всеукраїнська літня школа з академічного письма англійською мовою “Аcademic English For Global Audience”, яку було організовано за підтримки Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики та Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк). Для проведення лекцій і семінарів було запрошено проф. Т. В. Яхонтову (Центр англомовної академічної комунікації Львівського національного університету імені Івана Франка), проф. С. А. Жаботинську (Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького), доц. Я. Р. Федорів (Національний університет «Києво-Могилянська академія»), д-ра. М. Халадевіч-Гжеляк (Опольська політехніка, Польща). Учасниками школи стали близько 60 викладачів англійської мови та гуманітарних дисциплін, які представили майже усі регіони України. На заняттях літньої школи було висвітлено такі теми, як англомовний академічний дискурс в міжнародному контексті; стильові та жанрові особливості англомовних наукових текстів; словник-тезаурус академічних кліше; структурування англомовної наукової статті з гуманітарних наук; принципи реферування та анотування наукових текстів англійською мовою; підготовка англомовних публікацій для міжнародних періодичних видань; запобігання плагіату в наукових публікаціях.