yakh1-a7d9990e

Тетяна Яхонтова

Директор Центру, професор кафедри іноземних мов для природничих факультетів
e-mail : t.yakhontova@lnu.edu.ua

Тетяна Яхонтова, доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка, викладає курси англійської мови для спеціальних (у тому числі науково-академічних) цілей та досліджує особливості сучасної англомовної комунікації у науковій сфері. Опублікувала понад 140 наукових праць в українських та міжнародних виданнях і стала автором першого в Україні навчального підручника з основ англомовного наукового письма. Розробила та регулярно проводить тренінги для науковців з англомовного наукового спілкування. Взяла участь у роботі понад 60 українських та міжнародних конференцій. Була переможцем конкурсних програм ряду міжнародних науково-освітніх фундацій, зокрема Програми академічних обмінів ім. В. Фулбрайта, Британської Ради та ін., бере участь у міжнародних наукових проектах, неодноразово стажувалася у США та Великій Британії.

sanotskaЛариса Саноцька

Заступник директора Центру, доцент кафедри англійської філології
E-mail: Sanotska@yahoo.com

Лариса Саноцька ‒ доцент кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка і голова Методичної ради факультету. Вона володіє декількома міжнародними вчительськими сертифікатами і дипломом. Лариса Саноцька здобула міжнародне визнання як фахівець з питань засвоєння іноземної мови та методики її викладання на різних рівнях. Серед її наукових інтересів є також методика тестування й оцінювання, поезія у навчанні мови та аналіз поетичного тексту, колаборативне навчання й роль критичного мислення у засвоєнні мови в університеті. Лариса Саноцька є автором 60 публікацій в українських та міжнародних виданнях, вона неодноразово виступала з доповідями на міжнародних конференціях у Великій Британії, Австрії, Німеччині та Польщі. Вона є стипендіатом наукової фундації Королівського товариства Единбурга та  Единбурзького університету, інших британських наукових товариств (CRF/RSE Research Fellowship, Research SIG Scholarship). Вона є автором і співавтором двох посібників: «Поезія на занятті з англійської мови» (2012) та «Наукове письмо для студентів-лінгвістів» (у друку). Лариса Саноцька має багатий досвід екзаменування і викладання англійської мови, методики та теорії засвоєння англійської мови в мовних школах і університетах, як в Україні, так і закордоном (Фінляндія, Польщі), вона є екзаменатором Cambridge ESOL та Pearson.

dudok

Роман Дудок

 

Професор, завідувач кафедри іноз. мов для гуман. ф-тів

Проф. Роман Дудок завідує кафедрою іноземних мов для гуманітарних факультетів з 1998 р. Його наукові інтереси охоплюють дослідження семантики мовного знака, вивчення суті інваріантного значення як семантичного диференціалу, розробку та укладання англійського тлумачного словника нового типу. Автор експериментальної навчальної програми рівневого викладання іноземної мови на факультетах гуманітарного профілю, яка впроваджена у навчальний процес на кафедрі. Рецензує дисертаційні роботи, статті, навчально-методичні матеріали. Автор монографії, статей, перекладів. В рамках міжнародних проектів TEMPUS-TACIS та партнерської програми “Орегон-Львів” стажувався в університетах Англії, Іспанії та США.

artsyshevska

Анетта Арцишевська

Доцент каф-ри, викладач англійської мови
E-mail : artsysh@gmail.com
Анетта Арцишевська працює у ЛНУ ім. Ів. Франка з 1991 року. Наукові інтереси охоплюють дослідження лінгвостилістики, лінгвістики тексту, викладання мови з використанням комп’ютера, англійська мова професійного спрямування, а також викладання англійської мови для академічних цілей. Активний учасник партнерської програми “Орегон-Львів”. Проходила стажування у Бродстерс та Ліверпулі (Великобританія) та в Орегонському університеті (США). Анетта Арцишевська проводить семінари та консультації з академічного письма (Виступ на конференції, Написання курсової та дипломної роботи англійською мовою).

ivashcyshyn

 Ольга Іващишин

Доцент каф-ри, викладач англійської мови
E-mail : ivash@gala.net
З 2000 року старший викладач кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського національного університету імені І.Франка Сфери наукової зацікавленості: термінознавство, дискурсознавство, навчання іноземної мови за допомогою комп’ютерних технологій. Закінчила у 2000 році аспірантуру ЛНУ імені Івана Франка. Закінчила курс “Навчання мови за допомогою комп’ютерних технологій”у 2002 році. Отримала сертифікат Орегонського університету. Закінчила у 2002р. курс “Написання наукових праць”. Отримала сертифікат Орегонського університету. Взяла участь в розробці комп’ютерних програм в рамках програми ТЕМРUS – ТACIS” (2001-2002) та нових методик викладання англійської мови рамках партнерства між ЛНУ ім.І.Франка та Орегонським університетом. Використовує елементи дистанційного навчання в роботі із студентами заочної форми навчання. Отримала грант та пройшла стажування в Орегонському університеті, м. Юджин, США (жовтень-листопад, 2001 р.). Є членом міжнародної організації викладачів іноземних мов TESOL та членом термінологічного товариства України.

 

kuznyetsova

Лілія Кузнєцова

Викладач англійської мови
E-mail : kuzyalily@yahoo.com
Лілія Кузнєцова працює на кафедрі іноземних мов ЛНУ ім. Ів. Франка з 1983 року. Сфера наукових досліджень: лінгвостилістика, дискурсний аналіз тексту, методика викладання англійської мови, методичні проблеми академічного письма. У 2011 р. Лілія Кузнєцова захистила кандидатську дисертацію. Вона також була членом керівництва TESOL-Ukraine. Лілія Кузнєцова проходила стажування в Університеті Орегону та закінчила дистанційний курс з використання нових технологій у викладанні мови (Орегон, США).

p060320-1_modified

Валентина Максимук

Доцент каф-ри іноземних мов для гуманітарних факультетів, кандидат філол. наук, викладач англійської мови
E-mail : vmaksymuk@gmail.com
Працює на кафедрі іноземних мов (тепер кафедра іноземних мов для гуманітарних факультетів) з 1976 року. Сфера наукових зацікавлень: лінгвостилістика, стилістичні особливості сучасної американської і англійської літератур, сучасна американська публіцистика; методика викладання англ. мови, впровадження інформаційних технологій у викладання іноземної мови та навчання англійському академічному письму . З 1993 член Британської Ради; член групи професійної підготовки викладачів з впровадження сучасної методики викладання англ. мови в школах Західного регіону України при Британський Раді. Член Міжнародних асоціацій викладачів англійської мови (IATEFL, TESOL) з 1995 і 1997 відповідно. У 1996 році стажувалась в Англії. У 2002 закінчила курс з впровадження інформ. технологій у викладання англ. мови при Орегонському університеті Американському Інституту Англійської Мови. З 11 жовтня по 25 листопада 2002 пройшла наукове стажування у США при Орегонському Університеті. Автор понад 50 наук. праць, недавня з них «Англійська мова для аспірантів та науковців гуманітарно-природничих спеціальностей університетів», 2006

markelova

Світлана Маркелова

Доцент каф-ри, викладач англійської мови
E-mail : markelov@uoregon.edu
Світлана Маркелова працює на кафедрі іноземних мов з 1989 року. Світлана стажувалася в Орегонському університеті в рамках партнерської програми “Орегон-Львів”. Вона є членом міжнародної асоціації TESOL-Ukraine. Коло наукових досліджень: лінгвостилістика, дискурсний аналіз, теоретичні і методологічні проблеми академічного письма. Світлана Маркелова брала участь в ряді міжнародних конференцій, вона є автором більше 30 наукових праць в Україні та за кордоном. Світлана є співавтором курсу “Основи академічного письма: написання есе англійською мовою”.

radu

Алла Раду

Доцент к-ри, викладач кафедри
E-mail : alla@uoregon.edu
Алла Раду працює у ЛНУ ім. Ів. Франка з 1994 року. Вона є автором більш ніж 40 наукових та науково-методичних праць. Сфера наукових досліджень: лінгвістика тексту, стилістика, дискурсознавство, рекламний дискурс, юридичний дискурс. Алла Раду організувала ряд шкіл та семінарів з викладання англійської мови професійного спрямування. Вона пройшла стажування в Інституті Американської Англійської Мови Орегонського Університету (США, квітень 2003 р.). У 2004 р. Алла захистила кандидатську дисертацію. Вона є науковим секретарем Регіонального семінару “Проблеми лінгвістики тексту та дискурсознавства” під керівництвом д.ф.н., проф. К.Я. Кусько, а також президентом асоціації TESOL-Ukraine.

DiachukНаталія Дячук

Викладач кафедри англійської філології
Координатор центру з питань проведення міжнародних мовних іспитів Кембриджського університету
e-mail: n.diachuk@runa.org.ua
Наталія Дячук розпочала роботу викладача англійської мови як іноземної у 1993 році й з того ж часу займається тренінгами для вчителів. Активно відвідуючи конференції та проводячи семінари, вона є відданим членом різноманітних професійних організацій, таких як IATEFL, TESOL, UTA, UTIC; на протязі декількох років була у команді професійного розвитку Британської Ради в Україні. У 2000 році заснувала Агенцію іноземних мов «РУНА»© із багатопрофільною формою діяльності. У 2012 році Агенція отримала статус авторизованого екзаменаційного центру Кембриджського університету (UA011). Н.Дячук володіє сертифікатами Кембриджського університету із мови Certificate of Proficiency in English (CPE) (1997) та методики викладання англійської мови для дорослих Cambridge Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) (2015). У сферу її наукових інтересів  входять питання методики викладання іноземних мов, медіаметодика, медіапедагогіка, розробка та складання різнорівневих завдань на основі матеріалів із автентичних медіаресурсів.

Галина Калужна

викладач каф-ри
E-mail : kaluzhna@ceaw.org.ua
Основне коло зацікавлень – використання нових технологій у навчанні, дистанційна освіта, крос-культурні аспекти академічного письма. Галина є автором та тьютором ряду дистанційних курсів з навчання основ науково-академічного письма та читання англійською мовою. Вона брала активну участь у заснуванні Центру англомовної академічної комунікації та була директором Центру з 2006 по 2010 рр. Галина Калужна виступала на ряді всеукраїнських та міжнародних конференцій з доповідями, присвяченими проблемам використання Інтернету та нових технологій у навчанні мови, а також питанням викладання англомовного науково-академічного письма (Украіна, Канада, Франція, США, Угорщина, Німеччина, Великобританія, Ірландія, Греція).  Вона брала участь у міжнародному проекті з розробки програми навчання для двомовних шкіл (Едмонтон, Альберта), у програмі TEMPUS-TACIS та партнерській програмі “Орегон-Львів”. Галина є членом міжнародної асоціації викладання науково-академічного письма (EATAW) та була членом правління EATAW з 2009 по 2013 рр.. Вона також є учасником міжнародного проекту  “Розвиток навиків читання та письма у студентів гуманітарних спеціальностей: cтворення спеціальних центрів, спрямованих на покращення академічних навиків і вмінь у вищій освіті” (LIDHUM).Галина була членом організаційного комітету тренінгів, що проводилися у ЛНУ ім. Ів. Франка у 2005 р., конференцій з навчання англомовної академічної комунікації у 2008 та 2011 рр., Західно-Українського зимового інституту- 2013 та науково-методичної конференції „Роль письма у викладанні гуманітарних дисциплін”-2013.

2016-05-29-presentation-11

Христина Кунець

Асистент кафедри англійської філології
e-mail: oolexyn@gmail.com

У 2012 р. закінчила ЛНУ ім. Івана Франка, здобула диплом магістра філології з відзнакою (спеціальність: англійська мова та література). 2012-2015 рр. – аспірант кафедри англійської філології. З 2015 р. – асистент кафедри англійської філології. Перекладач. Сфера наукових досліджень: синтаксис, прагматика.

kulyniakОксана Кулиняк

Асистент кафедри англійської філології
e-mail:  oksana.kulyniak@gmail.com

Оксана Кулиняк отримала диплом магістра філології у Львівському національному університеті імені Івана Франка у 2012 р. Працює на кафедрі англійської філології з 2016 р. Сфера її наукових інтересів – прагмалінгвістика і методика викладання англійської мови як іноземної.

Людмила Поплавська

викладач англійської
E-mail : poplavska@uoregon.edu
Навчалась у Львівському університеті на факультеті іноземних мов (1980). Працює на кафедрі з 1993 року. 2002 р. закінчила курс з впровадження інформаційних технологій у викладання англійської мови при Орегонському ун-ті. Приймала участь у дистанційному навчанні викладання англ. мови.(США, 2002). Член міжнародних асоціацій викладачів англійської мови (IATEFL, TESOL) з 1995 р. Сфера наукових зацікавлень: методика викладання англійської мови, впровадження інформаційних технологій у викладання іноземних мов. Автор понад 20 наукових праць (підручника, статей, науково-метадичних матеріалів).

Тетяна Фітьо

викладач каф-ри
E-mail: fittyo@yahoo.co.uk
Тетяна викладає на кафедрі іноземних мов для гуманітарних факультетів з 2002 року, працює із студентами філософського, історичного, юридичного та факультету культури і мистецтв. Її зацікавлення включають функціональну та дискурсну лінгвістику, а також культурні відмінності у письмі, взаємодія між рідною та іноземною мовами у процесі письма, та письмо як засіб навчання. Тетяна є членом Європейської асоціації викладання науково-академічного письма та учасником проекту LIDHUMРозвиток навиків читання та письма у студентів гуманітарних спеціальностей»). Регулярно бере участь у міжнародних (Франція (2010), Ірландія (2011), Польща (2007, 2009, 2013), Обєднане Королівство (2012), Угорщина (2013) та всеукраїнських конференціях. Тетяна також активно долучається до організації різноманітних заходів на базі Центру англомовної академічної комунікації та кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів (Львів 2008, 2011, 2013).