Центр англомовної академічної комунікації – учасник міжнародного проекту Розвиток навиків читання та письма у студентів гуманітарних спеціальностей: cтворення спеціальних центрів, спрямованих на покращення академічних навиків і вмінь у вищій освіті” (LIDHUM) та координатор проекту в Україні.

Удосконалення навиків академічного письма та читання є необхідною умовою і результатом всього процесу навчання у вищих навчальних закладах. Згідно з філософією європейської вищої освіти читання і письмо є найважливішими складовими незалежного, самоорганізованого навчання; особлива роль англійської мови у сучасному світі та її використання у навчальному процесі вимагає від студентів і викладачів майстерності у двох мовних системах; у рамках Болонського процесу особливого значення набуває самостійне навчання, орієнтоване на розвиток академічних вмінь і компетенцій за допомогою читання і письма.

Проект об’єднує спільні зусилля для підтримки трансформаційних процесів у сфері вищої освіти країн-учасниць у галузі удосконалення навиків письма та читання. Це також спільна програма обміну та розвитку для побудови регіонального потенціалу та залучення університетів-учасників до європейських науково-освітніх спільнот, що займаються дослідженням процесів письма та читання у дидактичних цілях.