• створення спільної бази досліджень навчання читання та письма;
  • оцінка та аналіз ситуації у трьох університетах-учасниках проекту щодо практик письма, академічних жанрів і потреб у вдосконаленні наявних методик навчання письма;
  • розробка та впровадження курсів та інтенсивних семінарів з розвитку навиків письма, створення відповідних систем навчання або центрів для кожного університету-учасника;
  • залучення професорсько-викладацького складу та адміністрації університетів до роботи з удосконалення академічних компетенцій студентів і викладачів;
  • оцінка та документування усіх процедур та етапів виконання проекту з метою їх збереження для подальшого використання;
  • залучення до проекту молодих науковців. Хоча проект обмежено гуманітарними факультетами, усі його принципи і методи можуть використовуватися (з деякими змінами) на інших факультетах.