Moodle-d4b15ccc

Віртуальне навчальне середовище Moodle у Центрі англомовної академічної комунікації
www.ceaw.org.ua/moodle

Moodle – це система управління контентом або віртуальне нaвчальне середовище. Це безкоштовна веб платформа, яку освітяни можуть використовувати для створення ефективних віртуальних навчальних програм.

Слово “Moodle” – акронім англійських слів “Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”.  Дизайн та розвиток Moodle керується принципами педагогіки соціального конструктивізму.

In 2009 на вебсайті Центру англомовної академічної комунікації  було встановлено та протестовано Moodle.  Тепер волонтери Центру можуть використовувати цей ресурс для розробки курсів та семінарів.

 

webclassKhPI-47d22fffДистанційний курс “Основи академічного письма: написання есе англійською мовою”

Зміст курсу розроблено в рамках партнерської програми між Орегонським університетом (Орегон, США) та Львівським національним університетом імені Івана Франка (Україна)

Веб адреса курсу: http://dl.kpi.kharkov.ua/techn3/gklv/default.asp?eng

Тривалість курсу: шість тижнів

Цілі курсу : Ознайомлення з основними рисами риторики, стилістики та організації сучасних академічних текстів англійською мовою; розвиток базових навичок написання академічного есе англійською мовою та стратегій письма, необхідних в процесі написання академічного тексту.