21 травня на факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка відбулась підсумкова науково-практична конференція: «ВИКЛАДАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІКИ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІНТЕГРАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ» (присвячена святкуванню 30-річчя діяльності програми Жана Моне)

Дана конференція стала завершальним заходом у рамках реалізації кафедрою економічної теорії проекту за напрямом  Жана Моне програми Еразмус+ 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Еconomics in European integration: internal challenges and external dimensions”

Основною метою конференції було проведення аналізу особливостей викладання та дослідження економічних проблем у процесі європейської інтеграції як у межах Європейського Союзу, так і у країнах-партнерах – зокрема в Україні, виокремлення досягнень останніх років щодо реалізації європейських студій, наукових доробків та практичної діяльності (які прямо чи опосередковано пов’язані з економікою у європейській інтеграції), а також проведення оцінки відповідних перешкод через призму інституційних, політичних та фінансово-економічних чинників.

Основними цілями конференції були такі:

 • по-перше – короткий попередній звіт про особливості проекту Жана Моне «Еconomics in European integration: internal challenges and external dimensions”
 • по-друге – обмін досвідом з іншими учасниками проектів з європейської інтеграції
 • по-третє – обговорення особливостей викладання дисциплін з європейської інтеграції, зокрема – з точки зору дотримання міждисциплінарних зв’язків, а також застосування новітніх викладацьких методик (на заключному етапі було проведено ТРЕНІНГ)
 • по-четверте – обмін досвідом з представниками влади, бізнесу та громадських організацій щодо особливостей адаптації експертного досвіду у процеси викладання предметів та здійснення науково-практичних досліджень з європейської інтеграції
 • по-п’яте – налагодження тісної співпраці з різними організаціями, університетами та іншими членами цільових груп проекту для проведення спільних досліджень, практичних заходів, реалізації спільних проектів у цьому напрямку.

У числі учасників були присутні:

 • команда проекту Жана Моне кафедри економічної теорії;
 • представники інших кафедр факультету та Університету в цілому, інших університетів, які викладають і проводять дослідження з питань європейської інтеграції;
 • представники неурядових організацій, органів державної влади та бізнесу, діяльність яких пов’язана із європейською інтеграцією.

На заході були присутні представники від таких партнерів проекту:

 • Західноукраїнський дослідницький центр з європейськихстудій – Центр досконалості імені Жана Моне
 • Українська Асоціація Європейських Студій
 • Українська асоціація викладачів і дослідників європейської інтеграції
 • Центр інноваційного навчання та викладання Національного університету «Києво-Могилянська академія»
 • Кафедра європейського права ЛНУ ім. Івана Франка
 • Інформаційний центр Європейського Союзу ЛНУ ім. Івана Франка
 • Відділ ділових індустрій управління економіки департаменту економічної політики Львівської міської ради
 • ГО «Європейська Бізнес Асоціація»
 • ГО «Європейський Діалог»
 • ПП «Західно-Українська Аудиторська Компанія»
 • ГО «Агенція Європейських Інновацій»
 • Команда проекту Жана Моне «Boosting Local Economic Growth in Border Regions in the Process of EU Integration: Best Practices of Eastern Partnership (EaP) Countries» ДУ “Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»

Формат конференції носив дискусійно-практичний характер. У першій частині відбулось пленарне засідання з обговоренням вищезазначених проблем. У другій частині було проведено тренінг «Фасилітація у викладанні економіки в європейській інтеграції: Як залучати студентів в активне навчання».

Пленарне засідання, яке проводилось у залі засідань вченої ради факультету управління фінансами та бізнесу, відкрив із вітальним словом А.В. Стасишин (декан факультету управління фінансами та бізнесу). Декан привітав учасників заходу та наголосив на актуальності тематики конференції, зважаючи на те, що тепер процес європейської інтеграції України є основним вектором розвитку нашої держави, оскільки це записано у Конституції. Зокрема було вказано, що в контексті соціально-економічних трансформацій, які відбуваються у сучасному глобалізованому світі, на перший план виходить проблема ефективного використання обмежених ресурсів шляхом адаптації в Україні інноваційної моделі ринкової економіки, яка вже успішно функціонує у багатьох країнах ЄС. Основною метою такої економіки, насамперед, є підвищення рівня добробуту громадян та соціальних стандартів у суспільстві.

В подальшому із вітальним словом виступив О.Г. Гупало (завідувач кафедри економічної теорії факультету управління фінансами та бізнесу, академічний координатор проекту Жана Моне), який коротко розповів про те, як формувався напрям «європейська інтеграція» на кафедрі економічної теорії, як здійснюється викладання та проводяться наукові дослідження на дану тематику на сьогоднішній день. Так, на основі короткого навчального курсу «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності» виникла ідея розширення даної діяльності. Також було окреслено основі перспективи подальшого розвитку, зокрема – і щодо участі у нових проектах, дослідженнях, науково-практичних заходах.

Координатор проекту В.А. Зеленко здійснив коротку презентацію основних підсумків за три роки роботи у проекті Жана Моне на кафедрі. Зокрема, було вказано, що мета та основні завдання виконані, оскільки запроваджено нову дисципліну «Економіка у європейській інтеграції» на факультеті, проведено заплановані дослідження, здійснено стажування у країні ЄС, студенти та викладачі кафедри постійно беруть активну участь у заходах на євроінтеграційну тематику. Важливим результатом роботи стало видання навчального посібника, який на сьогоднішній день уже використовується студентами при вивченні нової дисципліни. У підсумку було зазначено, що робота кафедри у даному напрямку продовжується, факультет є учасником іншого проекту Жана Моне (спільно з факультетом міжнародних відносин) «Західноукраїнських дослідницький центр європейських студій», в межах якого передбачено реалізацію ряду досліджень на публічних заходів прикладного характеру.

Завідувач кафедри європейського права ЛНУ ім. Івана Франка, учасник проекту Жана Моне «Western Ukrainian Research Center in European Studies», д.ю.н., проф. Микієвич М.М., вказав, що європейське право є відносно молодою галуззю і що значна його частина присвячується регулюванню саме економічної діяльності у різних сферах. Було відзначено, що феномен «Євромайдану» виник не завдяки меркантильним інтересам учасників, люди виступили за європейські цінності. І саме на таких цінностях повинна базуватись і українська правова та соціально-економічна системи. Задля реалізації такої мети Україні потрібні високопрофесійні фахівці, а викладання в Університеті спеціалізованих юридичних та економічних дисциплін євроінтеграційного спрямування сьогодні є вкрай актуальним.

Завідувач кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності НУ «Львівська Політехніка», керівник секції з європейської економіки «Української асоціації європейських студій», д.е.н., проф. Мельник О.Г. розповіла про історію розвитку кафедри, і зокрема – про такий напрямок, як європейська інтеграція. Цікаво було почути про те, що Донецький національний університет був одним із перших в Україні, де  професійно почали досліджувати та викладати європейську інтеграцію. Також, було вказано, що на сучасному етапі кафедра спеціалізується на вивченні та дослідженні практики експорту, функціонування нетрадиційних ринків, роботи митних органів у відповідності до Угоди про асоціацію з ЄС.  У підсумку було зазначено, що наука та бізнес повинні працювати разом задля побудови ефективної економіки європейського типу.

Цікаві думки запропонував І.І. Кульчицький – президент «Агенції Європейських Інновацій». Він зазначив, що на сучасному етапі важливого значення має робота т.з. «Платформи громадянського суспільства» згідно Угоди про асоціацію з ЄС, оскільки вона дозволяє залучати громадськість до процесів європейської інтеграції в Україні. Іншим, не менш важливим проектом, у якому бере участь Україна, є програма «Східного партнерства», яка потенційно може стати стартовим майданчиком для здійснення трансформаційних перетворень, що необхідні для вступу країни до ЄС. Додаткової експертної уваги потребують т.з. дорожні карти, які покликані рухати Україну до цифрового ринку, смарт спеціалізації, функціонування інноваційних «хабів» тощо.

Із своїм коментарем виступив Софій О.З. – керівник аналітичної групи                           ГО «Європейський Діалог». Зокрема, він розповів про те, що євроінтеграція виступає стратегічним напрямком роботи організації. Учасникам цікаво було почути про досвід реалізації різноманітних проектів та програм. Однак, п. Олександр наголошував, що кожна організація не повинна орієнтуватися тільки на грантові кошти, її робота, насамперед, має слідувати визначеній стратегії.  Ще було зазначено, що дана громадська організація працює ще і як аналітичний центр, результати діяльності якого можуть бути корисними для здійснення наукових досліджень університетами.

Потім слово взяла п. Юлія Трохимчук – заступник начальника відділу ділових індустрій управління економіки департаменту економічного розвитку Львівської міської ради, яка розповіла про основні аспекти роботи управління, зокрема: виставка-ярмарок «Львівський товаровиробник», навчально-тренінговий курс для бізнесменів-початківців «Вчимося бізнесу», проект «Шкільне підприємництво». Важливої уваги було приділено розкриттю досвіду ЛМР у сфері міжнародної співпраці – зокрема європейській інтеграції. Доповідач розповіла про відповідний напрям регуляторної роботи управління, про діяльність із стимулювання експорту місцевого бізнесу до країн ЄС, організаційно-технічний супровід підприємців, роботу у сфері міжнародної технічної допомоги.

Представник Інформаційного центру ЄС Львівського національного університету імені Івана Франка Півовар С.В. здійснила пізнавальну презентацію про діяльність Інформаційного центру ЄС в ЛНУ Франка та відповідні можливості для зацікавлених осіб. Особливої уваги було приділено розкриттю інформації про доступ до баз даних Європейського Союзу, які виступають першоджерелами при здійсненні науково-пошукової роботи викладачів та студентів Університету.

Про новий напрям у роботі сучасних європейських університетів розповілаМрихіна О.Б. – доцент кафедри економіки підприємства та інвестицій Національного університету “Львівська політехніка”, д.е.н. Вона вказала, що на сучасному етапі розвитку постіндустріальної економіки суттєво зросла роль т.з. «FabLab» у формуванні якості освіти. Це потужні об’єднання академічної спільноти та бізнесу, які покликані здійснювати інновації та готувати молодих фахівців нового покоління.

До даної дискусії долучився Гупало П.Є. – виконавчий директор ПП «Західно-Українська Аудиторська Компанія». Він поділився багаторічним досвідом здійснення підприємницької діяльності, а також вказав на те, що в Україні існують проблеми системного характеру, які суттєво утруднюють проведення задекларованих реформ. Цікаво було почути про досвід організації у сфері запровадження нових європейських стандартів обліку на вітчизняних підприємствах.

Цікаво та корисно було послухати про імплементацію європейського досвіду в програми підготовки молодих лідерів для об’єднаних територіальних громад України. Цю доповідь представили Морозюк Н.В. – провідний науковий співробітник НДІ економіки і менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України, к.е.н., доц. та Круглик С.Г. – науковий співробітник даної установи.

У другій половині дня для учасників конференції було проведено тренінг «Фасилітація у викладанні економіки в європейській інтеграції: Як залучати студентів в активне навчання». Його провела Бершадська О.В. викладач-тренер Центру інноваційного навчання та викладання, спеціаліст відділу забезпечення якості освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія». Під час заходу фасилітацію було випробувано в дії, обговорено можливості та обмеження цього інструмента в процесі викладання економічних проблем у євроінтеграції. Відтак, завдяки тренінгу, учасники: зрозуміли, як фасилітація підвищує внутрішню мотивацію студентів; дізнались, як цей підхід може допомогти організувати роботу в групах з різним рівнем знань; спробували на практиці інструменти для попередньої діагностики наявних знань, візуалізації навчального прогресу, максимального залучення всіх учасників у навчання, інтерналізації знань.

Наприкінці заходу кожен із учасників зробив невеликі коментарі у вигляді висновків та пропозицій, зокрема про те, що слід проводити більше аналітичної роботи, яка повинна зробити цікавішим процес навчання студентів. Слід завжди чітко виокремлювати проблеми та ставити пріоритети у науково-викладацькій діяльності. Ефективність викладання та дослідження економічних проблем у європейській інтеграції напряму залежить від внутрішньої співпраці між підрозділами Університету, співпраці із науковою спільнотою інших університетів, співпраці із аналітичними та експертними платформами представників органів влади, бізнесу та громадських організацій зокрема.

На завершення, організатори заходу подякували присутнім за цікаві доповіді та жваву дискусію та вручили усім учасникам сертифікати.

Програма конференції