Звіт по держбюджетних темах. Розгляд кандидатур на відзначення кращого молодого науковця.

    УХВАЛИЛИ:

  • Роботи по темі Нт-10П виконуються в повному обсязі на високому науковому рівні згідно технічного завдання і календарного плану. Отримані результати мають фундаментальний та прикладний характер.
  • Затвердити анотований звіт по темі Нт-10П.
  • Враховуючи актуальність тематики, наукову і практичну цінність та достовірність отриманих результатів, рекомендувати продовжити дослідження по темі Нт-10П відповідно до ТЗ.
  • Включити тему Нт-10П в тематичний план науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки України на 2016 рік.
  • Рекомендувати завідувача лабораторії Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень Рудика В. П. на відзначення кращим молодим науковцем підрозділу.