Напрями діяльності

  • Організація та здійснення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед академічої спільноти, освітян щодо головних засад філософії інклюзивної освіти
  • Формування інформаційної, навчально-методичної, наукової бази літератури, періодич-них видань, електронних ресурсів з проблем інклюзивної освіти.
  • Розробка та практичне впровадження у навчально-виховний процес Університету сучасних психолого-педагогічних технологій допомоги студентам з метою їхньої успішної адаптації до освітнього середовища.
  • Організація педагогічної взаємодії та надання соціально-психологічної допомоги студентам з особливими освітніми потребами.
  • Проведення майстер-класів, тренінгів, наукових конференцій, семінарів із проблем інклюзивної освіти.