Центр англомовної академічної та крос-культурної комунікації – структурний підрозділ Університету, що здійснює свою діяльність на базі факультету іноземних мов. Положення про Центр введено в дію наказом Ректора від 02.02.2022 р.

Мета роботи центру ­ – формування навиків, удосконалення компетенцій, вивчення і впровадження найкращих практик англомовної науково-академічної та крос-культурної комунікаії серед студентів, викладачів, науковців та працівників Університету.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

 • організація науково-практичних семінарів, тренінгів, лекцій, тематичних практикумів і освітніх курсів з питань англомовної академічної та крос-культуної комунікації
 • розроблення і впровадження навчальних сертифікаційних програм
 • проведення досліджень та реалізація науково-інноваційних проєктів
 • ініціювання, координація та проведення різного рівня науково-практичних конференцій (міжнародних, всеукраїнських і т.д.)
 • формування та розвиток стратегічного партнерства з центрами академічної комунікації та крос-культурних студій провідних університетів ЄС та світу
 • розроблення навчальних матеріалів та посібників, підготовка перекладів та видання книг
 • напрацювання пропозицій, методичних рекомендацій та надання системних консультаційних послуг щодо удосконалення силабусів та викладання англомовних дисциплін в Університеті
 • ініціювання, організація та підтримка функціонування англомовних освітніх програм в Університеті
 • консультування з питань підготовки до міжнародних сертифікаційних іспитів і тестів з англійської мови та проведення тестування рівня знань англійської мови
 • проведення методичних заходів та навчальних програм для представників інших закладів вищої освіти
 • підготовка вебінарів та масових онлайн відкритих курсів
 • проведення дистанційних курсів
 • надання консультацій з написання та підготовки статей до міжнародних наукометричних журналів
 • створення платформи для проведення різних заходів, міждисциплінарних дискусій
 • співпраця з представниками креативних індустрій та галузевими експертами
 • популяризація ідеї навчання академічних навичок і вмінь англомовної усної і письмової комунікації
 • надання консультацій та співпраця з іншими підрозділами Університету в проведенні міжнародних заходів, реалізації міжнародних проєктів та грантових програм

 

Положення про центр

 

Наша адреса:

Львівський національний університет
імені Івана Франка
вул. Університетська 1,
ауд. 237,
Львів, Україна, 79000

Email: ceaw@lnu.edu.ua

Сайт: http://centres.lnu.edu.ua/ceaw/

КОМАНДА ЦЕНТРУ:

 

Ірина Одрехівська

Керівник Центру англомовної академічної та крос-культурної комунікації

доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Кандидат філологічних наук, доцент. Авторка 5 зарубіжних колективних монографій (Кембридж, Берлін, Лейден-Бостон) та низки статей у закордонних наукометричних виданнях з гуманітаристики (Scopus). Співавторка навчального англомовного посібника «Handbook of Economic Translation Practice» (2020). Наукова співробітниця дослідницької програми імені Вейна Вуcініча, Центр східноєвропейських студій, Стенфордський університет, США (2019). Стипендіатка постдокторської програми Coimbra в Ґрацькому університет імені Карла і Франца, Австрія (2018). Cпівзасновниця та голова правління ГО «Освітня лабораторія». Член Європейського перекладознавчого товариства (European Society for Translation Studies).

 

 

 

 

Анна Галас

Координаторка напрямку з розвитку та реалізаціі концепції «освіти впродовж життя» у діяльності Центру

асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Закінчила Львівський національний університет ім. Івана Франка, де навчалася на кафедрі перекладознавства і контрастивної лінгвістики ім. Григорія Кочура, після чого продовжила навчання у Великобританії: за стипендією Джона МакГраса вивчала курс з постмодерної літератури в Единбурзькому університеті та навчалася на факультеті англійської мови та літератури в Оксфордському університеті як стипендіат програми Chevening. Згодом закінчила аспірантуру в ЛНУ ім. Івана Франка, де досліджувала театральний переклад.

Має багаторічний досвід роботи у сфері «освіта для дорослих». Задіяна у міжнародних проєктах, що працюють з таким питаннями як мотивація у навчанні дорослих, методологія навчання дорослих студентів, вікові особливості навчання, соціальні бар’єри у навчанні та ін. Як сертифікований освітній коуч допомагає дорослими студентами у процесі навчання.

Активно працює як перекладач академічної літератури англійською мовою, переважно у різних галузях гуманітарних наук, а також як театральний перекладач.

Олександра Літвіняк

Координаторка напрямку співпраці з галузевими експертами з метою надання консультаційних і освітніх послуг та організації заходів і курсів з новітніх аспектів англомовної комунікації

доцент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура

Кандидат філологічних наук (за спеціальністю «Перекладознавство»), доцент. Усний та письмовий перекладач (робочі мови – українська та англійська). Автор 2 посібників для читання та перекладу, «Збірника вправ для навчання усного перекладу» (2019), низки статей та перекладів.  Наукові інтереси: методика навчання перекладу (зокрема, усного), теорія усного перекладу. Член Всеукраїнської спілки викладачів перекладу, української філії Міжнародної організації “Women in Localization”.

 

 

 

 

 

 

 

ФотоУляна Дрогомирецька

Координаторка з питань медіакомунікації та зв’язків з громадськістю

Магістрантка кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура та кафедри економіки і публічного управління

Перекладачка, SMM-менеджерка.
Засновниця СНТ факультету іноземних мов, голова профбюро студентів (2020-2021) та студентської виборчої комісії (2021-2022), студентський віце-мер Львова (2022).
Лауретка відзнаки Вченої ради ЛНУ імені І. Франка, стипендіатка Технічного університету м. Хемніц (Німеччина, 2022) та учасниця міжнародної перекладацької майстерки LitTransformer (2023). Учасниця курсу “Управління змінами в непердбачуваному середовищі” Естонської бізнес-школи.