Центр англомовної академічної та крос-культурної комунікації – структурний підрозділ Університету, що здійснює свою діяльність на базі факультету іноземних мов. Положення про Центр введено в дію наказом Ректора від 02.02.2022 р.

Мета роботи центру ­ – формування навиків, удосконалення компетенцій, вивчення і впровадження найкращих практик англомовної науково-академічної та крос-культурної комунікаії серед студентів, викладачів, науковців та працівників Університету.

Основні завдання Центру:

 • організація науково-практичних семінарів, тренінгів, лекцій, тематичних практикумів і освітніх курсів з питань англомовної академічної та крос-культуної комунікації
 • розроблення і впровадження навчальних сертифікаційних програм
 • проведення досліджень та реалізація науково-інноваційних проєктів
 • ініціювання, координація та проведення різного рівня науково-практичних конференцій (міжнародних, всеукраїнських і т.д.)
 • формування та розвиток стратегічного партнерства з центрами академічної комунікації та крос-культурних студій провідних університетів ЄС та світу
 • розроблення навчальних матеріалів та посібників, підготовка перекладів та видання книг
 • напрацювання пропозицій, методичних рекомендацій та надання системних консультаційних послуг щодо удосконалення силабусів та викладання англомовних дисциплін в Університеті
 • ініціювання, організація та підтримка функціонування англомовних освітніх програм в Університеті
 • консультування з питань підготовки до міжнародних сертифікаційних іспитів і тестів з англійської мови та проведення тестування рівня знань англійської мови
 • проведення методичних заходів та навчальних програм для представників інших закладів вищої освіти
 • підготовка вебінарів та масових онлайн відкритих курсів
 • проведення дистанційних курсів
 • надання консультацій з написання та підготовки статей до міжнародних наукометричних журналів
 • створення платформи для проведення різних заходів, міждисциплінарних дискусій
 • співпраця з представниками креативних індустрій та галузевими експертами
 • популяризація ідеї навчання академічних навичок і вмінь англомовної усної і письмової комунікації
 • надання консультацій та співпраця з іншими підрозділами Університету в проведенні міжнародних заходів, реалізації міжнародних проєктів та грантових програм

 

Положення про центр

 

Наша адреса:

Львівський національний університет
імені Івана Франка
вул. Університетська 1,
ауд. 237,
Львів, Україна, 79000

Email: ceaw@lnu.edu.ua

Сайт: http://centres.lnu.edu.ua/ceaw/