Друга міжнародна науково-методична конференція «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи»

18-19 листопада 2011 року
м.  Львів

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «Навчання англомовної академічної комунікації в Україні та у світі: проблеми і перспективи», яка відбудеться у Львівському національному університеті імені Івана Франка 18-19 листопада 2011 року.

Голова оргкомітету: проректор з питань науково-педагогічної роботи, д.ф.-м.н. Кирилич В. М.

Співголова оргкомітету, голова програмного комітету: декан ф-ту іноземних мов к.філ.н., доц. Сулим В. Т.

Заступник голови програмного комітету: к.філ.н., доц. Яхонтова Т.В.

Тематика секційних засідань:

1. Перспективи навчання англомовної академічної комунікації у світлі Болонського процесу (голова секції – к.філ.н., доц. Максимук Валентина Максимівна, vmaksymuk@gmail.com).

2. Принципи та методи навчання англомовної академічної комунікації (голова секції – к.філ.н., доц. Маркелова Світлана Петрівна, markelov@uoregon.edu).

3. Використання сучасних технологій у навчанні академічного письма англійською мовою (голова секції – к.філ.н., доц. Іващишин Ольга Михайлівна, ivasho@gmail.com)

4. Дослідження англомовного наукового дискурсу (голова секції – к.філ.н., доц. Яхонтова Тетяна Вадимівна, tyakh@yahoo.com).

Робочі мови – англійська, українська.

Форми участі у конференції:

  • виступ з доповіддю на секційному засіданні (до 15 хвилин);
  • проведення семінару (workshop, 60 хвилин);
  • участь без виступу.

Організаційний внесок: 150 грн. для учасників з України

Заявка на участь:

  1. Текст тез доповіді, оформлений згідно із вимогами, встановленими Оргкомітетом конференції.
  2. Заповнена анкета учасника;
  3. Сканована копія квитанції про оплату організаційного внеску.

Прохання надсилати набір матеріалів до 30 вересня 2011 року електронною поштою (доданим файлом) на адреси голів секцій (за вибором учасника). У стрічці “Тема” електронних листів необхідно зазначити “TEAW II” та прізвище учасника конференції.

Матеріали, подані пізніше зазначеного терміну, або не у повному обсязі, не розглядатимуться!

Оплату організаційного внеску просимо здійснювати поштовим переказом на адресу:
Маркелова С. П., вул. Шептицьких, буд. 9, кв. 5,
Львів 79016
моб. тел.: 050-5507493

Правила оформлення тез доповіді

1.   Обсяг тез: 1 стор.
2.   Текстовий редактор: Microsoft Word.
3.   Сторінка: формат А4 (210 х 297);
береги: зверху – 2,0; знизу – 2,0;
зліва – 2,5; справа – 1,0.
4. Текст: шрифт Times New Roman; розмір 12;
інтервал 1,5.
5.   Розміщення:
1-й рядок справа – ім’я, прізвище автора (жирний шрифт);
2-й рядок справа – повна назва організації (звичайний шрифт)
4-й рядок посередині – назва доповіді
(розмір 14, великі літери, жирний шрифт);
5-й рядок – порожній;
6-й рядок і далі – текст тез доповіді.

Тези доповіді повинні відповідати тематиці конференції, містити теоретичне обґрунтування проведеного дослідження, передавати його основний зміст, результати та практичне значення.

Доповіді, які найповніше відобразять тематику конференції, будуть рекомендовані до опублікування у фахових виданнях Іноземна філологія та Вісник ЛНУ. Сер. Іноземні мови.

Завантажити анкету учасника