plida-logo
Центр італійської мови і культури ЛНУ ім. Івана Франка є єдиним у Західній Україні офіційним осередком проведення міжнародної сертифікації PLIDA (PROGETTO LINGUA ITALIANA DANTE ALIGHIERI) під егідою Товариства Данте Аліг’єрі у Римі та при науковій підтримці Римського Університету “La Sapienza”.
Сертифікація PLIDA – це міжнародний іспит з італійської мови, що відбувається двічі на рік – у травні та листопаді, одночасно у всіх центрах сертифікації.
Сертифікат PLIDA є офіційним дипломом, що видає Товариство Данте Аліг’єрі за погодженням із Міністерством Закордонних Справ Італії та при науковій підтримці Римського Університету “La Sapienza” (конвенція від 29.06.2004).

Сертифікат визнають:
Міністерство закордонних справ (Відповідно до Договору між МЗС Італії і Товариством «Данте Аліг’єрі» № 1903 від 4.11.1993).
Міністерство у справах вищої освіти і науки (MIUR) (Угода між MIUR і Товариством №. 1906 від 9.10.2006)
Міністерство праці і соціальної політики (Постанова від 18.10.2002)
Міністерство внутрішніх справ при наданні дозволу на довгострокове перебування в Італії (Постанова від 4.06.2010)
Римський Університет “La Sapienza” (Договір від 29.06.2004).

Сертифікат PLIDA:
офіційно засвідчує рівень знань італійської мови, необхідний для застосування у професійній сфері (С1-С2), і дає перевагу у працевлаштуванні в Італії та інших країнах ЄС, а також в Україні;
надає пільгові умови при зарахуванні в університети Італії і звільняє іноземців від обов’язкового складання іспиту з італійської мови (B2);
звільняє іноземців від складання обов’язкового іспиту з італійської мови при одержанні дозволу на проживання або на тривале перебування в Італії (A2).
Сертифікат PLIDA посвідчує знання італійської мови як іноземної за шкалою (Quadro Comune Europeo), установленою Радою Європи за такими рівнями:

Початковий рівень італійської мови
Italiano elementare
Plida A1Елементарний рівень «контакт»
Livello di contatto
Plida A2Базовий рівень «виживання»
Livello di sopravvivenza
Середній рівень італійської мови
Italiano intermedio
Plida B1«Пороговий» рівень
Livello soglia
Plida B2Рівень «прогресу»
Livello progresso
Професійний рівень італійської мови
Italiano avanzato
Plida C1Рівень «професійного володіння»
Livello di efficaccia
Plida C2Рівень «досконалого володіння»
Livello di padronanza

Рівень А1 засвідчує здатність уживання найпростіших щоденних виразів для у забезпечення елементарних побутових ситуацій, як-от: знайомство, розповідь про себе, про свою сім’ю та ін. Для порозуміння важливою є участь співрозмовника, носія мови.
Рівень А2 гарантує забезпечує самостійність в елементарних комунікативних ситуаціях. На цьому рівні особа здатна виконувати завдання, пов’язані з реалізацією основних індивідуальних потреб, як-от: просторова орієнтація, робота, покупки та ін.
Рівень В1 передбачає здатність розуміти і усні, і письмові тексти на вже знайомі теми, спілкування з носіями італійської мови на території Італії як турист. Іноземець може використовувати італійську мову для вираження власного погляду.
Рівень В2 посвідчує знання італійської мови в обсязі, необхідному для одержання загальної (зарахування до школи, університету) і професійної (курси профпідготовки, стажування) освіти, а також для праці, що передбачає спілкування у сфері торгівлі, сервісного обслуговування та ін. Знавець цього рівня може легко спілкуватися з італійцями і використовувати італійську мову у професійній діяльності.
Рівень С1 передбачає впевнені знання італійської мови та італійських реалій, які можуть бути застосовані у складних видах професійної діяльності: у комерційній, промисловій, адміністративній та ін. Особа, яка володіє цим рівнем, може розуміти і створювати складні тексти.
Рівень С2 посвідчує високий рівень мовної компетенції, що відповідає рівню добре освіченого носія мови. Цей рівень застосовується для спілкування у всіх професійних сферах. Знавці цього рівня можуть викладати італійську мову як іноземну й одержати високо кваліфікаційну працю.

plida-ser