З інституційної точки зору ЄС є надзвичайно складним утворенням, яке не має аналогів у світі. Система управління ним повинна враховувати інтереси організації як такої та держав-членів, забезпечуючи всім можливість їх відстояти. Тому алгоритми ухвалення рішень та контролю за їх виконанням досить розгалужена. Та на практиці вони ефективно діють, оскільки всі інституції ЄС дотримуються визначених для них мандатів.

Європейська Рада

Найголовніша політична інституція ЄС, що складається з глав-держав і урядів країн-членів Союзу. Європейська Рада ухвалює рішення, які стосуються подальшого розвитку ЄС або стратегії розв’язання поточних проблем. Президент Європейської Ради координує її роботу та забезпечує безперервність діяльності. Президента обирають кваліфікованою більшістю голосів раз на два з половиною роки з можливістю переобрання на другий термін.

Більше інформації: http://www.european-council.europa.eu

Рада ЄС

Складається з міністрів держав-членів Євросоюзу. Основним її завданням є ухвалення разом із Європарламентом законів. Також Рада підписує міжнародні договори, переговори з яких провела Єврокомісія. Рада ЄС (або ж Рада міністрів) має дев’ять конфігурацій. Залежно від порядку денного, на її засідання збираються міністри закордонних справ, сільського господарства, промисловості, транспорту, довкілля тощо. Рада може ухвалювати рішення простою більшістю голосів, кваліфікованою більшістю або одноголосно – це залежить від предмету обговорення.

Більше інформації: http://consilium.europa.eu

Європейський Парламент

Європарламент громадяни ЄС обирають на прямих виборах кожні п’ять років. До його функцій входить ухвалення спільно з Радою законодавчих актів ЄС та бюджету, а також нагляд за діяльністю союзних інституцій. Найбільше поширеною законодавчою процедурою для Європарламенту є спільне ухвалення рішень із Радою ЄС – воно застосовується для тих питань, які вимагають голосування кваліфікованою більшістю у самій Раді. Існує також «процедура надання згоди», коли Європарламент ратифікує міжнародні договори ЄС, в тому числі й договори про вступ до нього інших держав.

Більше інформації: http://www.europarl.europa.eu

Європейська Комісія

Єврокомісія (або ж Колегія Єврокомісії) складається з 28 членів – по одному від кожної держави-члена ЄС. Очолює її Президент, кандидатуру якого визначають держави-члени і затверджує Європарламент. Членів (комісарів) висувають на п’ятирічний термін, а затверджує склад Комісії в цілому знову ж Європейський Парламент, яку Комісія підзвітна. Нинішній склад Єврокомісії працює з лютого 2010 року. Лише Єврокомісія має право розробляти законодавчі пропозиції, які спрямовує до Ради та Парламенту для подальшого обговорення й ухвалення. При цьому Комісія цілком незалежна в своїй діяльності. Вона не лише розробляє закони у сферах, віднесених до компетенції ЄС, а й стежить за їх дотриманням, накладаючи штрафи або притягуючи порушників до Європейського Суду. Комісія також виконує бюджет ЄС та має широкі повноваження щодо спільних політик Євросоюзу.

Більше інформації: http://ec.europa.eu

Європейська служба з питань зовнішньої діяльності

ЄСЗД об’єднує в одній установі як дипломатів-службовців ЄС, так і суттєву частку дипломатів з країн-членів на умовах ротації. Її завданням є забезпечення зовнішніх зносин Союзу з третіми країнами. Очолює службу Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики, що є також Віце-президентом Єврокомісії. Нині у різних державах світу працюють 140 представництв ЄС.

Більше інформації: http://eeas.europa.eu

ІНШІ ІНСТИТУЦІЇ ЄС

Європейський Суд стежить за дотриманням європейського законодавства.
http://curia.europa.eu

Європейська рахункова палата перевіряє належне використання коштів ЄС.
http://eca.europa.eu

Європейський економічний і соціальний комітет представляє громадянське суспільство, організації роботодавців і працівників.
http://www.eesc.europa.eu

Комітет регіонів представляє регіональні та місцеві органи влади.
http://cor.europa.eu

Європейський центральний банк відповідає за європейську монетарну (валютну) політику.
http://www.ecb.int

Європейський інвестиційний банк фінансує інвестиційні проекти ЄС та сприяє розвитку малого бізнесу за допомогою Європейського інвестиційного фонду.
http://eib.europa.eu

Європейський Омбудсмен уповноважений приймати скарги від громадян Європейського Союзу на незадовільну діяльність його установ або органів.
http://ombudsman.europa.eu