Вивчення сучасних методів викладання грецької мови як іноземної, лінгвокраїнознавчого та соціокультурного аспектів викладання грецької мови, проблем внутрішньомовного перекладу, зіставні дослідження давньогрецької та новогрецької мови.

Участь у наукових конференціях з питань неоелліністики

  1. Друга міжнародна науково-практична конференція «Новогрецькі студії у СНД», Сімферополь, 5-7 травня 1998 р.
  2. Спільна наукова конференція Фонду державних стипендій Греції та Посольства України в Греції «Дослідження українських стипендіатів Фонду державних стипендій у галузі культурних відносин між Грецією та Україною», Афіни, 18 травня 1999 р.
  3. Міжнародна конференція «Нікос Казандзакіс та Україна», Київ, 14 березня 2003 р.
  4. Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток еллінізму в Україні у ХУІІІ-ХХІ ст., Маріуполь, 21-23 травня 2007 р.
  5. Міжнародні наукові читання, присвячені 70-річчю від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Н. Ф. Клименко «Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність», Київ, 5-6 жовтня 2009 р.
  6. Международная научно-практическая конференция эллинистов памяти М. Л. Рытовой «Греция и Кипр: язык, культура, страны, народы», Москва, 7-8-апреля 2010 г.
  7. Міжнародна науково-практична конференція «Наука та освіта в сучасному університеті в контексті міжнародного співробітництва», Маріуполь, 23-25 травня 2011 р.
  8. Науково-практичні читання, присвячені пам’яті Тетяни Миколаївни Чернишової, Київ, 12 квітня 2012 р.