Для підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень в галузі природничих наук з використанням сучасних методик охолодження досліджуваних об’єктів до температур рідкого гелію у 2003 р. розпочав роботу Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних досліджень (НТНЦ НД). Директором НТНЦ НД у 2004 р. призначено доктора фізико-математичних наук, професора Капустяника Володимира Богдановича.

З моменту запуску гелієвої та азотних установок систематично ведеться робота зі зрідження гелію та виготовлення рідкого азоту. Крім виробничої діяльності в лабораторіях проводиться навчальна та наукова робота. На сьогоднішній день Центр є єдиною установою в Західній Україні, в якій провадяться дослідження при температурах, близьких до абсолютного нуля. Завдяки цьому експерименти, які провадяться в НТНЦ НД є унікальними.

На базі наявного складного технологічного і наукового обладнання і завдяки можливості отримання зрідженого гелію, НТНЦ низькотемпературних досліджень фактично сформувався як центр колективного користування з наданням послуг як для співробітників усіх природничих факультетів Університету, так і для інших наукових установ Західної України. Завдяки цьому НТНЦ НД став основою для створення Науково-навчального центру «Фрактал», в роботі якого беруть участь науковці фізичного, хімічного факультетів і факультету електроніки. За рахунок грантів, отриманих науковцями «Фракталу», було закуплене сучасне вартісне наукове обладнання, яке ефективно використовується як для навчального процесу, так і наукових досліджень, в які залучені науковці не тільки Університету, але й цілого регіону.

Наявність скануючого зондового мікроскопа Solver P47 PRO та електронного растрового мікроскопа РЕММА-102-02 дала можливість розпочати комплексні дослідження нанорозмірних об’єктів. Гелієвий рефрижератор із замкнутим циклом використовується для проведення низькотемпературних оптико-спектральних та електрофізичних досліджень, а також калібрування різних датчиків температури в тім числі, в діапазоні, близькому до абсолютного нуля.

Науково – технічний і навчальний центр низькотемпературних досліджень бере активну участь у навчальному процесі з підготовки студентів-фізиків, аспірантів і спеціалістів вищої кваліфікації.