Рішення про створення факультетської кріогенної лабораторії на базі гелієвої станції Г-8У було прийнято у 1971 році ректором Університету професором Максимовичем М.Г. за поданням деканату (декан: доцент Романюк М.О.) і завідувачів кафедр. Будівництво будинку гелієвої установки завершилося в 1975 році і 14 листопада того ж року була введена в дію гелієва станція Г-8. Науковим керівником було призначено доцента кафедри експериментальної фізики Крочука Ананія Савича, завідувачем лабораторії – Драгана Олега Петровича. 24 жовтня 1976 року працівники гелієвої станції отримали рідкий гелій і виконали перші виміри при температурі, нижчій від азотної.

1 липня 1992 року згідно з Ухвалою Вченої Ради Університету та наказом ректора факультетська кріогенна лабораторія була реорганізована в окремий підрозділ Університету – Відділ низьких температур (ВНТ). Це сприяло більш широкому залученню до досліджень при низьких температурах інших факультетів та підрозділів факультету, що в свою чергу привело до збільшення використання рідкого азоту, а тому в 1992 році змонтовано дві азотні установки ЗИФ-1002. Для підвищення наукового рівня фундаментальних досліджень в галузі природничих наук з використанням сучасних методик охолодження досліджуваних об’єктів до температур рідкого гелію у вересні 2001 року на базі ВНТ створений Науково-технічний центр низькотемпературних досліджень (НТЦ НД). На посаду директора НТЦ НД був призначений Вячеслав Бондар. В 2002 році розпочато роботи по реконструкції НТЦ НД та введенню в експлуатацію станції КГУ-150/4,5 з потужністю випуску гелію 40 л/год. Протягом 9 місяців фірмами „Оксид” та „Гален” (м.Дніпропетровськ) та при активній участі працівників НТЦ НД, зокрема директора Бондара В.Д., завідувача лабораторії Васьківа А.П., інженера Шолубка Р.В., проведено складні монтажні роботи, а 01.03.2003 року отримано рідкий гелій на цій станції. З моменту запуску гелієвої станції Г-8, КГУ 150-4,5 та азотних установок ЗИФ-1002 систиматично ведеться робота по зрідженню гелію та виготовленню рідкого азоту. Крім виробничої діяльності в лабораторіях проводиться навчальна та наукова робота.

У березні 2004 року НТЦ НД був реорганізований у Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних досліджень (НТНЦ НД).

У грудні 2004 року директором НТНЦ НД призначено доктора фізико-математичних наук, професора Капустяника Володимира Богдановича.

У 2005 році за рахунок прямого фінансування МОН придбаний растровий електронний мікроскоп РЕММА – 102-02 який дозволяє проводити візуалізацію наноструктур, спостереження морфології поверхонь у вторинних та пружно – відбитих електронах, а також здійснюється локальний аналіз хімічного складу зразка у відбитих електронах.

Завдяки концентрації зусиль провідних спеціалістів природничих факультетів було виграно конкурс науково – технічних проектів і отримання фінансування на закупівлю складного обладнання .Зокрема, в грудні 2009 року закуплено скануючий зондовий мікроскоп Solver P47 PRO на якому здійснюється атомно – силова та тунельна мікроскопія. А в 2011 році введений в експлуатацію гелевий рефрижератор із замкнутим циклом (Advanced Research Systems) який використовується для проведення низькотемпературних електрофізичних досліджень, а також калібрування різних датчиків температури в області, близькій до абсолютного нуля.

Перелічене вартісне наукове обладнання ефективно використовується для проведення спільних наукових досліджень з науковцями низки закордонних наукових осередків.