План спільних наукових семінарів кафедри фізики твердого тіла і НТНЦ низькотемпературних досліджень на 2019-2020 н.р.

Дата ТемаДоповідачМісце проведення
ВересеньНаукові звіти аспірантів кафедри ФТТ.КФТТ
ЛистопадЕлектро-фотокаталітична дегадація за допомогою наноструктур оксиду цинку вирощених двома різними методами.асп. Топоровська Л.КФТТ
ЛютийТермохромні властивості мікро- і нанокомпозитів на основі кристалів (NH2(C2H5)2)2CuClасп. Чорній Ю.В.КФТТ
БерезеньЕлектронні та адсорбційні властивості кластерів оксиду цинку легованих атомами Ptдоц. Бовгира О.В.КФТТ
КвітеньФормування та властивості люмінесцентних органічних тонких плівокдоц. Турко Б.І.КФТТ
КвітеньМодифікація електронної структури тонких плівок ZnO під впливом домішок ІІІ групи елементів періодичної таблиці.доц. Коваленко М.В.КФТТ
ТравеньМодифікація електронного спектру нанострічок оксиду цинку під впливом домішок Al, In, Gaасп. Дзіковський В.Є.КФТТ

План спільних наукових семінарів кафедри фізики твердого тіла і НТНЦ низькотемпературних досліджень на 2015-2016 н.р.

План спільних наукових семінарів кафедри фізики твердого тіла і НТНЦ низькотемпературних досліджень на 2015-2016 н.р.

Дата Тема Доповідач Місце проведення
Жовтень Наукові звіти аспірантів кафедри ФТТ КФТТ
Жовтень Наукові звіти працівників НТНЦ НД КФТТ
Листопад Наукові звіти працівників кафедри ФТТ КФТТ
Грудень Розмірні ефекти і оптико-фізичні властивості наноструктурованих фероїків з алкіламін-кітіоном інж. Партика  М. В. КФТТ
Грудень Сегнетоелектричні властивості та діелектрична дисперсія твердих розчинів  DMAMe1-xCrxS (Me=Al, Ga) асп. Остапенко Н. А. КФТТ
Лютий Термолюмінесценція першого та другого порядків. Особливості визначення енергії активації ст. лаб. Мандрика А. В. КФТТ
Лютий Особливості енергетичного спектру екзоелектронів у галоїдах калію доц. Тузяк О. Я. КФТТ
Березень Сенсорні властивості тонких плівок і нанотрубок оксиду цинку доц. Бовгира ОВ. КФТТ
Березень Механізми утворення напружень і неоднорідностей концентрації електронів в монокристалах GaN асп. Садовий  Б. С. КФТТ
Березень Фото- і термостимульовані процеси в сцинтиляційних матеріалах на основі сапфіру, вольфраматів і молібдатів м. в/н Цибульський  В. С. КФТТ
Квітень Енергетична структура кластерів типу моделі Уейра для невпорядкованих матеріалів з ковалентним зв’язком доц. Попель О. М. КФТТ
Квітень Фізичні властивості кристалів-
мультифероїків
наук.сп. Рудик В.П., проф. Капустяник КФТТ
Травень Критична поведінка теплоємності та діелектричної проникності у фероїках
і мультифероїках
наук. сп. Шопа Р. КФТТ
Червень Сегнетоелектричні властивості плівок ZnO:Li ас. Еліяшевський Ю. І. КФТТ

План спільних наукових семінарів кафедри фізики твердого тіла і НТНЦ низькотемпературних досліджень на 2014-2015 н.р.

Перспективи співпраці з Вюрцбурзьким університетом в галузі нанотехнологій.
проф. Капустяник В.Б.
Вересень 2014р.

Наукові звіти аспірантів кафедри ФТТ.
Жовтень 2014р.

Наукові звіти працівників НТНЦ НД.
Жовтень 2014р.

Наукові звіти працівників кафедри ФТТ.
Листопад 2014р.

Вплив одновісних тисків на оптико-електронні властивості кристалів типу АВSO4.
аспірант кафедри фізики твердого тіла Кашуба О.
Листопад 2014р.

Науковий звіт про проходження стажування у Вюрцбурзькому університеті.
доц. кафедри фізики твердого тіла Кулик Б.Я.
Грудень 2014р.

Розмірні ефекти і оптико-фізичні властивості наноструктурованих фероїків з алкіламін-катіоном.
інж. кафедри фізики твердого тіла Партика М.В.
Грудень 2014р.

Термолюмінесценція першого та другого порядків. Особливості визначення енергії активації.
ст. лаб. кафедри фізики твердого тіла Мандрика А.В.
Лютий 2015р.

Особливості енергетичного спектру екзоелектронів у галоїдах калію.
доц. кафедри фізики твердого тіла Тузяк О.Я.
Лютий 2015р.

Сенсорні властивості тонких плівок і нанотрубок оксиду цинку.
доц. кафедри фізики твердого тіла Бовгира О.В.
Березень 2015р.

Механізми утворення напружень і неоднорідностей концентрації електронів в монокристалах GaN.
асп. кафедри фізики твердого тіла Садовий Б.С.
Березень 2015р.

Енергетична структура кластерів типу моделі Уейра для невпорядкованих матеріалів з ковалентним зв’язком.
доц. кафедри фізики твердого тіла Попель О.М.
Квітень 2015р.

Фізичні властивості кристалів-мультифероїків.
інж. НТНЦ НД Рудик В.П., проф. кафедри фізики твердого тіла Капустяник В.Б.
Квітень 2015р.

Фото- і термостимульовані процеси в сцинтиляційних матеріалах на основі сапфіру, вольфраматів і молібдатів.
м. в/н Цибульський В.С.
Травень 2015р.

Критична поведінка теплоємності та діелектричної проникності у фероїках і мультифероїках.
наук.сп. кафедри експериментальної фізики Шопа Р.
Травень 2015р.

Сегнетоелектричні властивості плівок ZnO:Li.
ас. Еліяшевський Ю.І.
Червень 2015р.