План спільних наукових семінарів кафедри фізики твердого тіла і НТНЦ низькотемпературних досліджень на 2015-2016 н.р.

ДатаТемаДоповідачМісце проведення
ЖовтеньНаукові звіти аспірантів кафедри ФТТКФТТ
ЖовтеньНаукові звіти працівників НТНЦ НДКФТТ
ЛистопадНаукові звіти працівників кафедри ФТТКФТТ
ГруденьРозмірні ефекти і оптико-фізичні властивості наноструктурованих фероїків з алкіламін-кітіономінж. Партика  М. В.КФТТ
ГруденьСегнетоелектричні властивості та діелектрична дисперсія твердих розчинів  DMAMe1-xCrxS (Me=Al, Ga)асп. Остапенко Н. А.КФТТ
ЛютийТермолюмінесценція першого та другого порядків. Особливості визначення енергії активаціїст. лаб. Мандрика А. В.КФТТ
ЛютийОсобливості енергетичного спектру екзоелектронів у галоїдах каліюдоц. Тузяк О. Я.КФТТ
БерезеньСенсорні властивості тонких плівок і нанотрубок оксиду цинкудоц. Бовгира ОВ.КФТТ
БерезеньМеханізми утворення напружень і неоднорідностей концентрації електронів в монокристалах GaNасп. Садовий  Б. С.КФТТ
БерезеньФото- і термостимульовані процеси в сцинтиляційних матеріалах на основі сапфіру, вольфраматів і молібдатівм. в/н Цибульський  В. С.КФТТ
КвітеньЕнергетична структура кластерів типу моделі Уейра для невпорядкованих матеріалів з ковалентним зв’язкомдоц. Попель О. М.КФТТ
КвітеньФізичні властивості кристалів-
мультифероїків
наук.сп. Рудик В.П., проф. КапустяникКФТТ
ТравеньКритична поведінка теплоємності та діелектричної проникності у фероїках
і мультифероїках
наук. сп. Шопа Р.КФТТ
ЧервеньСегнетоелектричні властивості плівок ZnO:Liас. Еліяшевський Ю. І.КФТТ

План спільних наукових семінарів кафедри фізики твердого тіла і НТНЦ низькотемпературних досліджень на 2014-2015 н.р.

Перспективи співпраці з Вюрцбурзьким університетом в галузі нанотехнологій.
проф. Капустяник В.Б.
Вересень 2014р.

Наукові звіти аспірантів кафедри ФТТ.
Жовтень 2014р.

Наукові звіти працівників НТНЦ НД.
Жовтень 2014р.

Наукові звіти працівників кафедри ФТТ.
Листопад 2014р.

Вплив одновісних тисків на оптико-електронні властивості кристалів типу АВSO4.
аспірант кафедри фізики твердого тіла Кашуба О.
Листопад 2014р.

Науковий звіт про проходження стажування у Вюрцбурзькому університеті.
доц. кафедри фізики твердого тіла Кулик Б.Я.
Грудень 2014р.

Розмірні ефекти і оптико-фізичні властивості наноструктурованих фероїків з алкіламін-катіоном.
інж. кафедри фізики твердого тіла Партика М.В.
Грудень 2014р.

Термолюмінесценція першого та другого порядків. Особливості визначення енергії активації.
ст. лаб. кафедри фізики твердого тіла Мандрика А.В.
Лютий 2015р.

Особливості енергетичного спектру екзоелектронів у галоїдах калію.
доц. кафедри фізики твердого тіла Тузяк О.Я.
Лютий 2015р.

Сенсорні властивості тонких плівок і нанотрубок оксиду цинку.
доц. кафедри фізики твердого тіла Бовгира О.В.
Березень 2015р.

Механізми утворення напружень і неоднорідностей концентрації електронів в монокристалах GaN.
асп. кафедри фізики твердого тіла Садовий Б.С.
Березень 2015р.

Енергетична структура кластерів типу моделі Уейра для невпорядкованих матеріалів з ковалентним зв’язком.
доц. кафедри фізики твердого тіла Попель О.М.
Квітень 2015р.

Фізичні властивості кристалів-мультифероїків.
інж. НТНЦ НД Рудик В.П., проф. кафедри фізики твердого тіла Капустяник В.Б.
Квітень 2015р.

Фото- і термостимульовані процеси в сцинтиляційних матеріалах на основі сапфіру, вольфраматів і молібдатів.
м. в/н Цибульський В.С.
Травень 2015р.

Критична поведінка теплоємності та діелектричної проникності у фероїках і мультифероїках.
наук.сп. кафедри експериментальної фізики Шопа Р.
Травень 2015р.

Сегнетоелектричні властивості плівок ZnO:Li.
ас. Еліяшевський Ю.І.
Червень 2015р.