1. Вивчення фізичних властивостей кристалів та наноструктурованих систем для оптоелектронних і нанофотонних застосувань (з грудня 2004 р.).
  2. Вивчення низькотемпературних фазових переходів у кристалічних фероїках ( з грудня 2004 р.).
  3. Синтез, вивчення кристалічної структури та фізичних властивостей сполук рідкісноземельних металів.
  4. Фізіологічні та біологічні основи кріогенних технологій довготривалого збереження генофонду реліктових і ендемічних видів рослин.
  5. Фізика і технологія люмінесцентних матеріалів.
  6. Структура і фізичні властивості інтерметалідів.
  7. Вивчення фізичних властивостей матеріалів у сильних магнітних полях.
  8. Кріоелектроніка і фізичні властивості надпровідників.
  9. Фізичні властивості сцинтиляційних матеріалів для реєстрації рідкісних подій.