Капустяник В. Б. – директор, д. ф-м. н.

kapustianik_small
Капустяник Володимир Богданович(1962 р.н.) – д-р. фіз.-мат. наук, професор. У Львівському національному університеті імені Івана Франка працює понад 20 років. У 2004 р. призначений директором Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень (3 2007 р. – за сумісництвом). У 2007 р. обраний завідувачем щойно створеної кафедри фізики твердого тіла. Підготував понад 10 навчальних курсів, які читав або читає на фізичному факультеті та факультеті електроніки. Співавтор п’яти методичних розробок. З 2009 року виконує обов’язки директора Науково-навчального центру “Фрактал” на громадських засадах. У 2004 р. вийшов з друку навчальний посібник “Оптико-спектральні методи в науково-технічній експертизі” (автори – Капустяник В.Б., Мокрий В.І.). У 2009 р. вийшов з друку навчальний посібник “Прикладна спектроскопія” (автори – Капустяник В.Б., Мокрий В.І.). Наукова робота пов’язана з проблемами фізики фероїків і наноструктур та спектроскопією конденсованого стану.
Науковий доробок – понад 350 друкованих праць, у тім числі монографія: Капустяник В.Б. “Фізика кристалічних фероїків з органічним катіоном” (2006). Активно займається підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом підготовлено 4 дисертації на здобуття ступеня кандидата фіз.-мат. наук.

Бурак П. С. – інж. I кат.

Бурак_фотоБурак Павло Степанович (1966 р.н.). Закінчив фізичний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1992). В цьому ж році розпочав роботу в кріогенній лабораторії. В даний час працює інженером І категорії Науково-технічного центру низькотемпературних досліджень.

Бучко Ю. Ю. – інж. II кат.

Бучко_фотоБучко Юрій Юрійович (1949р.н.). Закінчив механіко-машинобудівний факультет Львівського політехнічного інституту. З 1979 р. працює інженером ІІ категорії Науково-технічного центру низькотемпературних досліджень.

Васьків А. П. – зав. лаб.

vaskiv_small
Васьків Андрій Петрович(1.І.1946, смт. Золотий Потік Бучацького р-ну Терноп. обл.) – фізик. Закінчив фізичний факультет Львівського університету (1968). У 1970 -86 рр. інженер, старший наукокий співробітник, асистент кафедри експериментальної фізики. З 1986 р. начальник зміни кріогенної лабораторії. З 1996 завідувач лабабораторії НТНЦ НД Львівського національного університету імені Івана Франка. Більше 36 наукових праць, зокрема, Влияние электрического поля на экситонные спектры иодида индия (Журн. прик. спектр., 1992. Т. 57. №1., с соавт.) Luminescence of Pr3+ doped K2LaCl5microcrystals encapsulated in KCl host (Optical Materials, 2009, V.31, P. 619-623, with co-authors) Вивчення механізмів отримання наноструктур оксиду цинку з парової фази (Фізична інженерія поверхні, 2010. Т. 8. №1., з співавт.)

Вознюк У. Г. – технік

Вознюк_фотоВознюк Уляна Григорівна (22.03.1989, с. Жупани, Сколівського р-н., Львівської обл.). Закінчила фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2011). З 2012 р. працюю техніком НТНЦ НД Львівського національного університету імені Івана Франка.

E-mail: kafedra_ftt@ukr.net

Гірник І. С. – пров. спеціаліст, к. ф-м. н.

Girnyk_small
Гірник Ігор Степанович (1957 р.н.) – кандидат. фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник. Після закінчення навчання у Львівському національному університеті імені Івана Франка працював з 1979 року в Науковому-дослідному Інституті матеріалів (в даний час НВО “Карат”), з 1992 року перейшов на роботу в Інститут фізичної оптики. З 2006 року – старший науковий співробітник Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень. З 2009 року виконує обов’язки секретаря науково-технічної ради Науково-навчального центру “Фрактал”. Науковий доробок – понад 70 друкованих праць.

Гунза І. О. – ст. технік

Гунза_фото
Гунза Ірина Олексіївна (26.01.1965, м.Львів). Працює на фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка з 1983 р. Закінчила технікум Промислової автоматики (1992 р.). З 2013 р. технік І категорії НТНЦ НД Львівського національного університету імені Івана Франка.

E-mail: kafedra_ftt@ukr.net

Дубов Ю. Г. – інж І кат.

Дубов_фото
Дубов Юрій Георгійович (1.12.1947, м.Рожище Волинської обл.) -фізик. Закінчив фізичний ф-т Львівського університету (1970). Після служби в армії з 1972 по 1981 рр. працював на інженерних і наукових посадах в ВНДіК “РЕМА”, ЛПІ, фіз.ф- ті ЛДУ. З 1981 по 1994 рр. – провідним
інженером СКБ “Кінескоп”, де займався дослідженням і розробками монокристалічних катодолюмінесцентних екранів. З 1994 р. – наук. співробітник НДЧ фіз. ф-ту, з 2002 р. –  НТНЦ НД Львівського ун-ту. Більше 57 наукових публікацій. Нині основна сфера діяльності – розробка електроніки і програмного забезпечення автоматизації обладнання для наукових досліджень.

Новосад С. С. – ст. наук. співробітник, к. ф-м. н.

Новосад_фотоНовосад Степан Степанович (21.VI.1942, с. Скабарівщина Горохівського р-ну Волин. обл.) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Оптичні властивості активованих кристалів йодистого кальцію, 1984). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1969), докторантуру (1998). У 1970–83 інж., ст. інж. проблемн. НДЛ росту та дослідж. фіз. властивостей кристалів, 1983–95 мол., ст., наук. співроб., з 1998-2000. провід. наук. співроб. НДЧ, у 2000–2003 доц. каф. заг. фізики Львів. ун-ту. З 2003 провід. наук. співроб. НДЧ.
Наук. інтереси: фізичні властивості люмінесцентних і світлочутливих матеріалів на основі галогенідів і оксидів металів. Керівник 2 канд. дис. Бл. 300  праць, 44 АС і патентів.

Остапенко Н. А. – інж. ІІ кат.

Остапенко_фотоОстапенко Наталя Анатоліївна (23.12.1988, м.Львів). Закінчила фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2012). З 2013 р. інженер ІІ категорії НТНЦ НД Львівського національного університету імені Івана Франка, з 2014р. аспірант кафедри фізики твердого тіла.

E-mail: kafedra_ftt@ukr.net

Панасюк М. Р. – інж. І кат.

Панасюк_фотоПанасюк Мирон Романович (1944 р.н., м. Львів). У 1966 р. закінчив Львівський університет, фізичний факультет. З 1966 р. – вчитель фізики у с. Хлівчани Сокальського району Львівської обл. З 1969 р. – інженер на фізичному факультеті Львівського університету. З 1975 р. – на різних посадах в кріогенній лабораторії Львівського університету. В даний час – інженер І категорії в Науково-технічному і навчальному центрі низькотемпературних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка.

Перейма З. І. – інж. I кат.

Перейма_фото
Перейма Зеновій Іванович (1946р.н.). ІІ категорії Науково-технічного центру низькотемпературних досліджень. У 1976 році розпочав роботу над зрідженням гелію у новоствореній кріогенній лабораторії Львівського університету. Зараз працює інженером І категорії Науково-технічного центру
низькотемпературних досліджень.

Рудик В. П. – інж І кат., к. ф-м. н.

Рудик_фото
Рудик Віктор Петрович (1982 р.н.) – кандидат. фіз.-мат. наук. У 2004р. закінчив факультет електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка, навчався в аспірантурі (2004-2007), у 2009 р. захистив кандидатську дисертацію “Прояв модифікації комплексів іонів перехідних металів в оптико-фізичних властивостях фероїків з алкіламонієвим катіоном” (фізика напівпровідників і діелектриків). З 2007 року працює у Науково-технічному і навчальному центрі низькотемпературних досліджень (з 2007 по 2010 р. – науковий співробітник; з 2010 р. – інженер І категорії). Співавтор понад 40-ка друкованих праць.

Рудко М. С. – інж. ІІ кат.

Рудко_фото
Рудко Микола Степанович (1988 р.н.). У 2013 р. закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2013 року працює у Науково-технічному і навчальному центрі низькотемпературних досліджень (з 2013 р. – технік; з 2015 р. – інженер).

Серкіз Р. Я. – інж. І кат.

Серк_з_фото
Серкіз Роман Ярославович (30.03.1964 р.н., м. Рава-Руська) – інженер-оптик-дослідник. Закінчив фізичний факультет Львівського університету у 1987 році. До 1990 року – старший інженер Київської філії НДІ гідроприладів. З 1990 по 1997 рік – інженер міжкафедральної лабораторії мікроаналізу геологічного ф-ту ЛНУ. 1997-2001 – вчитель інформатики СШ№64. 2002-2005 – інженер кафедри фізики Землі геологічного ф-ту, а з 2005 – науковий співробітник (зараз інженер І кат.) Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень.
Співавтор більше 50-ти наукових праць, останні з яких: Influence of Isomorphous Substitution of Metal Ion on the Phase Transitions and Fundamental Ferroelectric Dispersion of DMAAl1-xCrxS // Acta Physica Polonica A. – 2015.; ‘Cold’ crystallization in nanostructurized 80GeSe2-20Ga2Se3 glass //Nanoscale Research Letters. – 2015.; Cell Imaging with Fluorescent Bi-Metallic Nanoparticles//  Journal of Advances in Chemistry. –  2015.

Турко Б. І. – зав. лаб., к. ф-м. н.

Turko1_small
Турко Борис Ігорович (9.ХІ.1981, м. Великі Мости Сокальського р-ну Львівської обл.)  кандидат фіз.-мат. наук. Закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (2004). У 2004 р. інженер, з 2005 р. завідувач лабораторії НТНЦ НД Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий доробок  80 друкованих праць, зокрема, Investigation of the intrinsic absorbtion edge in nanostructured polycrystalline zinc oxide thin films (J. of Appl. Spectr., 2006. Vol. 73; with co-auth.); Influence of size effect and sputtering conditions on the crystallinity and optical properties of ZnO thin films (Optics Communications, 2007. Vol. 269; with co-auth.); LEDs based on p-type ZnO nanowires synthesized by electrochemical deposition method (Phys. Status Solidi C, 2014. Vol. 11; with co-auth.)

E-mail: tyrko_borys@ukr.net

Усатенко Ю. М. – пров. спеціаліст

Усатенко_фото
Усатенко Юрій Миколайович (1967 р.н.) – провідний інженер НТНЦ НД. У 1992 р. закінчив фізичний факультет Львівського університету ім. І. Франка. З 1992 року працює у Відділі низьких температур (з 2004р. – Науково-технічний і навчальний центр низькотемпературних досліджень). Співавтор 8-ми друкованих праць.

Шолубко Р. В. – зав. лаб.

Sholubko_small
Шолубко Роман Васильович (1950 р.н.) Закінчив фізичний факультет Львівського університету (1973). У 1975 році розпочав роботу над зрідженням гелію у новоствореній кріогенній лабораторії Львівського університету. З 1984 року завідувач лабораторії кріогенної техніки Науково-технічного і навчального центру низькотемпературних досліджень.

Яринич О. Я. – інж. I кат.

Яринич_фото
Яринич Оксана Ярославівна (1966 р.н.). Закінчила фізичний факультет Львівського університету імені Івана Франка (1988). В даний час працює інженером ІІ категорії Науково-технічного центру низькотемпературних досліджень.