Зовнішні зв’язки НТНЦ НД підтримує з Київським і Харківським національними університетами, Одеським інститутом холодильної техніки, Луцьким державним технічним університетом, установами Академії наук України: Інститутом фізики НАНУ, Інститутом фізики напівпровідників НАНУ, Фізико-технічним Інститутом низьких температур НАНУ, Фізико-хімічний інститутом ім.О.В.Богатського НАНУ, Інститутом кріобіології та кріомедицини НАНУ, Національним космічним агенством, КБ “Південне”, НВО “Кріотехніка”, Інститутом біології клітини НАНУ, Інститутом ядерних досліджень НАНУ, НВП ”Карат”. А також з Варшавським університетом (Польща), Вроцлавським університетом (Польща), Політехнікою Ченстоховською (Польща), Інститутом молекулярної фізики ПАН (Познань, Польща), Університетом Анжер (Франція), Iнститутом низьких температур i структурних дослiджень та Мiжнародною Лабораторiєю сильних магнiтних полiв та низьких температур (Вроцлав, Польща), Інститутом ядерних досліджень (Лісабон, Португалія), Інститутом структурних досліджень Университету Парми (Італія), Оксфордським та Кембріджським університетами (Великобританія), Інститутом рідких кристалів, Кентівського національного університету (США), Університетом імені П.Й. Шафарика (Кошице, Словаччина), Мінським університетом (Бєларусь)

Співробітники центру відвідували з науковими семінарами та презентаціями університети і науково-технічні заклади США (Орегонський університет, Корваліс; Каліфорнійський університет, Девіс; Каліфорнійськй університет, Сан-Дієго), Канади (LUXELL TECHNOLOGIES INC. Missiassauga, Canada, Ontario), Франції (Університет міста Анжер) та Польщі (Вроцлавський університет; Політехніка Ченстоховська), а також перебували на стажуванні для проведення технологічних та дослідних робіт в рамках міжнародних грантів та стипендій (грант НАТО, Орегонський університет, Корвіліс; стипендія Японського товариства піддтримки науки, Університет Хірошіми; стипендія Лізе Маітнер, Віденський університет).

relations