Наукова робота ведеться в тісному контакті з кафедрами фізичного факультету, факультету електроніки, хімічного, геологічного факультетів та ботанічного саду Львівського національного університету. В результаті спільних наукових досліджень працівників НТНЦНД та кафедр фізичного факультету і факультету електроніки опубліковано 85 наукових статтей в журналах і збірниках, понад 100 тез та доповідей на конференціях і симпозіумах (з них 4 на міжнародних, 60 на Всесоюзних та 12 на республіканських), одержано 9 авторських свідоцтв, а також захищено докторську дисертацію ( Бондар В. Д., 2000 р.), кандидатські дисертації (Яцик Б.М. 1980 р.; Щур Г.О. 1985 р.; Гальчак В.П. 1980 р.; Хапко З.А. 1987 р.; Драган О.П. 1990 р., Франів А. В. 1984 р.). На підставі отриманих наукових результатів в НТНЦНД аспірантами та співробітниками інших кафедр Університету та ВУЗів м. Львова захищено 6 кандидатських дисертацій (Смішко Є.; Говор М.; Довга Н.; Мороз В.; Кужeль Б.; Мурахівський Б.) і докторську дисертацію (Чорній З.).

Працівниками лабораторій змонтовано низку вимірювальних установок та поставлені лабораторні роботи, які дозволяють проводити дослідження у широкому температурному інтервалі: від кімнатної до температури рідкого гелію. Студенти знайомляться з основними питаннями техніки роботи з кріогенними рідинами, конструкцією дюарів, кріостатів, методом підготовки до роботи установок отримання гелієвих температур та рідкого азоту. Щорічно студенти проводять вимірювання при виконанні курсових та дипломних робіт з дослідження фізичних властивостей матеріалів при низьких температурах. Для студентів фізичного факультету та факультету електроніки читається загальний курс лекцій „Фізика низьких температур” та низка спецкурсів. Налагоджено цикл лабораторних робіт та підготовлено методичні вказівки таких робіт:

  • „Будова кріостатів і дюарів та методи роботи зі зрідженими газами, вивчення роботи кріостатних систем”.
  • „Вивчення методу охолодження і зрідження кріогенних газів з використанням циклу Карно”.
  • „Вивчення фізичних основ розділення кріогенних газів на основі використання процесу зрідження повітря”.
  • „Низькотемпературна термометрія градуювання термопар”.
  • „Вимірювання температурної залежності опору в надпровідниках”.
  • „Дослідження електронного парамагнітного резонансу Mn2+ у люмінофорах”.

У 2004 р. вийшов з друку посібник „Оптико-спектральні методи в науково-технічній експертизі. Практикум.” (Автори – Капустяник В.Б., Мокрий В.І.)

У 2009 р. вийшов з друку посібник „Прикладна спектроскопія: навчальний посібник” (Автори – Капустяник В.Б., Мокрий В.І.)